Κατασκευών Έργων & Βλαβών Εξοπλισμών

Κατασκευών Έργων & Βλαβών Εξοπλισμών

Κάλυψη της Αστικής Ευθύνης προς τρίτους και εργαζομένους, αλλά και κάλυψη του ίδιου του Τεχνικού Έργου (Κατασκευαστικού ή συναρμολόγησης), ανεξαρτήτως προϋπολογισμού και μεγέθους, για κάθε ζημιά που μπορεί να προκληθεί στο έργο ή στο μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό του έργου ή σε τρίτους, μέχρι την οριστική ολοκλήρωση και παράδοση του, αλλά και ακόμα κατά την περίοδο συντήρησής του από τον εργολάβο

Δες όλες τις υπηρεσίες

Εξειδικευμένοι Συνεργάτες

image1

Διαμαντόπουλος
Μάριος

Διευθυντής
image1

Αγαλιανός
Σπύρος

Διευθυντής
image1

Κοσσυβάκη
Μαριλή

Υπεύθυνη Τεχνικών Ασφαλίσεων
Σχετικά με εμάς

Η Vester συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες για να προσφέρει προϊόντα σε όλο το φάσμα των ασφαλιστικών εργασιών και για να καλύπτει κάθε ανάγκη

2103259811

info@vester.gr