Αγαπητοί συνεργάτες,

Με σκοπό την πρόληψη και διαφύλαξη της υγείας όλων μας, μετά  και τις σχετικές κρατικές οδηγίες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνoϊού (COVID-19), σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες τεχνικές ενέργειες προκειμένου, στην περίπτωση που θα κριθεί απαραίτητο, να θέσει σε εφαρμογή το σύστημα της τηλεργασίας.

Με την ισχύ της απομακρυσμένης εργασίας, η καθημερινότητα των εργασιών δεν θα επηρεαστεί καθώς τα ηλεκτρονικά αιτήματα αλλά και οι κλήσεις σας θα εξυπηρετούνται κανονικά .

Σε μια περαιτέρω προσπάθεια πρόληψης της εξάπλωσης του ιού, έχει προγραμματιστεί απολύμανση όλων των χώρων της Εταιρείας μας, τη Δευτέρα 16/03/2020.  

Η Vester, παρακολουθεί τις εξελίξεις και ενδιαφέρεται πρωτίστως για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και συνεργατών της.

Αθήνα, 13/03/2020