Η Vester είναι Ελληνική Εταιρία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης. Ιδρύθηκε το 2006.  Στο δυναμικό της εντάσσονται 25 διοικητικοί υπάλληλοι, τόσο στα κεντρικά γραφεία της στην Αθήνα όσο και σε αυτά στην Θεσσαλονίκη.

Κάθε χρόνο διαχειρίζεται ασφάλιστρα το ύψος των οποίων ξεπερνά τα € 20.000.000 με το πλήθος των πελατών να ανέρχεται σε 23.000.

Στο πελατολόγιό της, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες Ελληνικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς, όπως: Χαλυβουργία, Χημική Βιομηχανία, Φαρμακοβιομηχανία, Κατασκευές, Ναυτιλία, Εισαγωγή και Εμπορία Αυτοκινήτων, Μεταφορές, Τρόφιμα, Καλλυντικά, Ξενοδοχειακές Μονάδες, Πληροφορική, Παραγωγή και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Λιανεμπόριο και άλλες. Διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη που έχουν μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση Ειδικών Ασφαλιστικών Κινδύνων.

Σκοπός μας είναι η αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή μας στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της εποχής για την πιο ολοκληρωμένη κάλυψη της ασφαλιστικής σας ανάγκης, στο βέλτιστο κόστος πάντοτε σε συνδυασμό με την άριστη υποστήριξη από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Κάνετε σήμερα την πιο έξυπνη κίνηση, «Επιλέξτε Vester»