Το Σκάφος είναι για ορισμένους, οι οποίοι έχουν αγάπη για τη θάλασσα, μεράκι εάν η χρήση του είναι ιδιωτική,  για προσωπική αναψυχή και για κάποιους άλλους επάγγελμα εάν η χρήση του είναι  επαγγελματική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως και αυτούς που συνδυάζουν τη θάλασσα με τον Αθλητισμό.

Η Ασφάλιση Σκαφών στην Ελλάδα για Αστική Ευθύνη προς τρίτους  είναι υποχρεωτική με βάση το  νόμο 2743/99 με υποχρεωτικές βασικές καλύψεις  τις  σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές έναντι τρίτων καθώς   και για πρόσκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα κάλυψης του σκάφους για καλύψεις που αφορούν τις ιδίες ζημίες του Σκάφους & Mηχανης (Η&Μ – Ηull & Machinery).

Στην Ελλάδα των συνολικών 131,940 τερ. χλμ. τα 1,140 τετρ. χλμ. είναι ύδατα. ( 131,940 ακτές ).  Η θάλασσα μπορεί να μας δώσει  απόλαυση καθώς και μεγάλες συγκινήσεις αλλά είναι και γεμάτη απρόοπτα. Είναι όμορφη αλλά θέλει σεβασμό και ασφάλεια. 

UA-49940159-1