Το σπίτι και η επιχείρηση σας είναι ίσως το πιο πολύτιμο αγαθό σας. Χρειάζεστε την καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη σε μια λογική τιμή. Η ασφάλιση μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε την ηρεμία σας, γνωρίζοντας ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση, η βλάβη το σπίτι σας θα ανακατασκευαστεί και τα κατεστραμμένα αντικείμενα θα αντικατασταθούν, το ίδιο και στην επιχείρηση. Η ασφάλιση της ιδιοκτησίας σπιτιού ή επιχείρησης μπορεί να επεκταθεί με πρόσθετες επιλογές, όπως η προστασία από σεισμό ή πλημμύρα, αυξημένα όρια για την προσωπική περιουσία των επιχειρήσεων (ιατρικός εξοπλισμός, ιατρική βιβλιοθήκη, γραφείο στο σπίτι), αυξημένο κόστος για την κατεδάφιση και την οικοδόμηση ή οποιαδήποτε άλλη ανάγκη ασφάλισης.

  

             

 

 

 

 

UA-49940159-1